SUNRISE in the media

Fossiilisten raaka-aineiden käytön ilmastohaitat ovat kiistattomat. Viimeaikaiset kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkaisemat erikoisraportit ovat herättäneet ymmärtämään globaalin ilmastonmuutoksen vakavuuden ja dramaattiset vaikutukset luonnolle ja yhteiskunnalle. Ihmiskunnan energiantarve kasvaa, mutta fossiilipohjainen energian ja kemikaalien tuotanto ei voi enää jatkua.

Fotosynteesi eli yhteyttäminen on kasveissa ja levissä tapahtuva reaktio, jossa auringon valoenergia sidotaan kemiallisen energian muotoon eli bioenergiaksi. Fotosynteesi siis mahdollistaa auringonvalon energian muuttamisen eliökunnalle hyödynnettävään muotoon, toimien siten luonnon aurinkovoimalana.

See the full news on Turun Sanomat‘s website.