SUNRISE in the media

Turku vahvasti mukana puhtaan energian tutkimuksessa

Fossiilisten raaka-aineiden käytön ilmastohaitat ovat kiistattomat. Viimeaikaiset kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkaisemat erikoisraportit ovat herättäneet ymmärtämään globaalin ilmastonmuutoksen vakavuuden ja dramaattiset vaikutukset luonnolle ja...

read more

SUNRISE initiative’s first stakeholder meeting

Renewable energy experts from academia, industry and policy discussed the current state of this initiative and its priority research directions. SUNRISE aims at using sunlight to provide a sustainable alternative to the production of fossil-based,...

read more