News from Partners

Forskningen om solbränslen (förnybara bränslen från solenergi) har chans att få del av en jättesatsning från EU. Uppsala universitet är den svenska parten i projektet SUNRISE som nu har fått ett år på sig att visa att det finns bra förutsättningar att hitta samarbetsformer som kan leda till stora framsteg.

Tre frågor till Leif Hammarström, professor i kemi, som leder det svenska arbetet:

Projektet har fått en miljon euro för support- and coordination action under ett år. Vad betyder det?

– Man kan säga att det handlar om en avancerad ansökningsperiod. Målet är att vi i det europeiska samarbetet ska få finansiering för ett så kallat storskaligt forskningsinitiativ. För att få detta har vi nu ett år på oss att utreda och visa vad det är som behöver göras, vilka partners, företag och organisationer kan vara med och bidra, vilken lagstiftning det finns att ta hänsyn till och vilken styrmodell som skulle fungera bäst för projektet. Skulle vi få det större anslaget skulle det innebära mycket samverkan mellan universitetet, företag och samhälle.

Read the full article on Uppsala University