SUNRISE in the media

Juliol Lloret-Fillol és profesor d’investigació  d’ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) i de l’ICIQ (Institut Català d’Investigació Química). El seu treball se centra en el disseny de nous catalitzadors per a una síntesi més sostenible de combustibles i productes químics a través de fotosíntesi artificial. En l’actualitat, és membre del projecte europeu Sunrise-Energia solar per a una economia circular, entre d’altres iniciatives internacionals.

En què consisteix el projecte Sunrise?

Sunrise (Energia Solar per a una Economia Circular) és una de les sis iniciatives de recerca i innovació que ha rebut un milió d’euros de la Comissió Europea per preparar una proposta de projecte de recerca a gran escala en el termini d’un any, des del març del 2019 fins al febrer del 2020. El nostre objectiu és convertir energies renovables en combustibles i productes químics nets a través de la fotosíntesi artificial.

Com es converteixen les energies renovables a combustibles d’aquesta manera?

La fotosíntesi artificial funciona de manera molt similar a la natural. El mecanisme vegetal utilitza el CO2 de l’atmosfera, l’aigua i el sol per a produir energia química. Aquesta funcionalitat de la flora serveix ara com a “inspiració” per a poder utilitzar l’energia del sol a l’hora de crear combustibles o productes químics de forma sostenible. Igual que les plantes, nosaltres fem servir el CO2 per transformar-lo en combustibles solars amb les mateixes molècules que els combustibles fòssils. En cremar aquests combustibles tornen a produir una altra vegada CO2 i, per tant, no augmenten la seva presència a l’atmosfera.

Pots llegir l’article complet a la web de Catalunya Press.