SUNRISE in the media

  • Evropský projekt SUNRISE, „Sluneční energie pro oběhové hospodářství“, byl vybrán jako jedna ze šesti koordinačních a podpůrných akcí (CSA) v rámci programu Horizont 2020. Její činnost bude po dobu jednoho roku (od jara 2019) financována částkou 1 milion EUR a položí základy pro evropský výzkumný projekt v oblasti využívání a skladování sluneční energie.
  • Vize projektu SUNRISE spočívá v radikálním a ambiciózním vědeckém a technologickém přístupu k přeměně a skladování sluneční energie, poskytujícím udržitelnou alternativu k současné energeticky náročné výrobě paliv a základních chemikálií založené na ropě a uhlí. Zaměření projektu je v souladu s nedávno zveřejněnou dlouhodobou strategií Evropské komise pro klimaticky neutrální Evropu do roku 2050.
  • V projektu SUNRISE se spojí zainteresované strany z akademické sféry, průmyslu, politiky a společnosti, včetně nevládních organizací a globálních hráčů v odvětví energetiky, chemického a automobilového průmyslu s cílem vypracovat plán pro „rozsáhlou výzkumnou iniciativu“ v oblasti energetiky, životního prostředí a změny klimatu.

Read the full news on Volty.cz.