De kracht van de zon

De kracht van de zon

Met zonlicht moleculen zoals water, koolstofdioxide en stikstof omzetten in brandstof en grondstoffen. Aan die technologie werkt het Europese consortium SUNRISE. Leids hoogleraar Huub de Groot is coördinator van het project en werkt er met zijn groep aan mee. ‘We...